Gå en kurs och lär dig hantera styrsystemet BAS2

Välkommen att anmäla dig till våra kommande kurser hos Bastec i Malmö. Aktuella datum för nästa ”Användarkurs” eller ”Systemintegratörsutbildning” hittar du alltid på vår vår hemsida och på utbildningssidan.

”Användarkurs” vänder sig till dig som vill kunna använda BAS2 i den dagliga driften. Ändra larmhanteringen, reglerparametrar, pumpvilkor etc., samt kunna anpassa trendkurvor, lägga in nya användare, utnyttja avancerad tidstyrning och göra enklare förändringar i bilder.

”Systemintegratörsutbildning” är en avancerad kurs för dig som vill konfigurera BAS2 för att hantera styrning, reglering, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter, samt rita tillhörande grafiska bilder med dynamiska värden och manövermöjligheter.

Anmälan: www.bastec.se/utbildning/