Gammalt och nytt möts i Tornhuset

Det klassiska Tornhuset från 1910 i Malmö Hamn har fått en ultramodern tillbyggnad och nya hyresgäster. Den gamla byggnaden användes förr av hamnförvaltningen, men har byggts om och till av Malmö Stadsfastigheter för att hysa hyresgästen World Maritime University (WMU).

BAS2 och smarta elnät

Tornhuset-gammalt-nytt-mötsBastec har installerat automationssystemet BAS2 i hela fastigheten på uppdrag av PEAB. Sex ventilationsrum och en undercentral med värme och kyla reglerar och övervakar inneklimatet i både gamla och nya delen av fastigheten. Tornhuset har kopplats upp via E.ON Smart Grid (smarta nät) för att behovsstyra fjärrkylan och därmed minska energiförbrukningen. Det är ett led i Malmö stads strävan mot långsiktig hållbarhet, byggt på förnybara energikällor och återvunnen energi.

Omvandlingen av Tornhuset inleddes 2012 och att koppla ihop den gamla byggnaden med den spektakulära metallbeklädda tillbyggnaden har självklart varit ett komplicerat projekt på flera sätt för alla inblandade. Resultatet är dock anslående och fastigheten har under 2015 tagits i bruk av WMU. Komplexet på ca 6 000 kvm, varav 2 000 kvm nybyggnad, innehåller nu utbildningslokaler, kontor, aula med plats för 90 personer, restaurang, bibliotek, m.m.

 

Fakta:

Byggherre:

Malmö Stad

Byggentreprenör:

Peab Sverige

Arkitekt:

Kim Utzon Arkitekter

Byggnadsautomation entreprenör:

Bastec