”Kunderna uppskattar att det är licensfritt och att de fritt kan välja leverantör att sköta anläggningen.”

Vi presenterar ytterligare tre företag som under året har certifierat sig som Bastec Professional Partners. Varför väljer de BAS2 vid installation och vad tycker deras kunder?

HSB Värmland i Karlstad

HSB logo

– Efter att vi jobbat med Bastecs produkter i drygt 20 år, så känns det naturligt att ingå i partnerprogrammet, säger Mats Pettersson på HSB Värmland. Dessutom får våra kunder en garanterad miniminivå på funktion och installation, och kan känna sig trygga med den investering de gör i sina fastigheter.

Samarbetet med Bastec är mycket enkelt och smidigt. Snabba leveranser. Hög generell kompetens på support. Superbra hantering av de få garantiärenden som uppstår. Det händer inte ofta att produkter går sönder (oftast är det åska som orsakar ”haverier”).

Det våra kunder uppskattar mest med Bastec är att det inte är några licenskostnader. Att de inte har några löpande kostnader samt att de fritt kan välja vilken leverantör som ska sköta och ”drifta” anläggningen utan att binda upp sig i dyra avtal eller bli låsta till en leverantör om anläggningen ska göras om eller utökas. Att det finns flera uppkopplingsalternativ via webbläsare, app i mobil/surfplatta eller programmerings-programmet.

Användare uppskattar att de inte har några löpande kostnader samt att de fritt kan välja vilken leverantör som ska sköta och ”drifta” anläggningen utan att binda upp sig i dyra avtal eller bli låsta till en leverantör om anläggningen ska göras om eller utökas.

Automatikkontroll AB i Helsingborg

Automatikkontroll logga

– Vi samarbetar med Bastec då de är en bra DUC-lösning för alla projekt, bra prissättning, professionell support och projektering, säger Carl-Gustav Döös på Automatikkontroll.

Det vi är mest nöjda med är hur Bastecs system är uppbyggt, allt från PLC till anslutningsmöjligheter på era produkter. Även supporten är helt outstanding! 5-års garanti är ju inte att förglömma heller.

Jag tror att kunderna uppskattar enkelheten med att äga ett system från Bastec. Vi valde att gå med i partnerprogrammet för att kunna visa för kunderna att våra installationer/arbeten håller rätt kvalité. 

Bastec är en bra DUC-lösning för alla projekt, bra prissättning, professionell support och projektering.

Hagmans Styr & Fastighetsautomation AB i Hisings Backa

Hagmans logga

– Vi tycker samarbetet med Bastec är suveränt! Supporten svarar och återkopplar och det är snabba leveranstider, säger Jesper Lindvall på Hagmans Styr & Fastighetsautomation. Vi har jobbat med Bastec i över 10 år och såg partnerskapet som en självklarhet, samtidigt som vi tror att det kan öka kvalitén ytterligare för både oss och Bastec.

– Vi har valt att ha BAS2 som en del av vårt erbjudande av system för styrning och övervakning på grund av användarvänligheten både för installatör och slutkund. Vi har hittills inte råkat ut för någon funktion som vi på ett eller annat sätt inte kunnat lösa. Våra kunder uppskattar flexibiliteten och att vi kan tillgodose kundens önskemål vad det än innebär. Samt att Bastec är licensfritt.

Våra kunder uppskattar flexibiliteten och att vi kan tillgodose kundens önskemål vad det än innebär.

Här kan du komma i kontakt med våra partnerföretag:

Bastec Professional partner HSB Värmland
Bastec Professional partner Automatikkontroll
Bastec Professional partner Hagmans Styr & Fastighetsautomation

Om Bastecs partnerprogram

Partnerprogrammet förenklar valet av systeminstallatör för slutanvändaren. Den som väljer att anlita en certifierad Bastec-partner kan vara säker på att installatören har gedigen kunskap och ett högt kvalitetstänk vid installation av Bastecs fastighetsautomationssystem BAS2.

Partnerprogrammet innebär att vi fördjupar samarbetet ytterligare med våra mångåriga återförsäljare och samarbetspartners. Systeminstallatörer av Bastecs fastighetsautomationssystem BAS2 kan bli certifierad Bastec Premium Partner eller Bastec Professional Partner. Båda partnernivåerna har ingått avtal att följa Bastecs ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som lägsta nivå vid installation, vilket säkerställer hög kvalitet för slutkunden.

Partners får utökat stöd från Bastec och blir samtidigt delaktiga i ett tätare samarbete för att tillsammans vidareutveckla produkter och tjänster, ett givande samarbete som kommer gynna alla användare av BAS fastighetsautomationssystem.