Kv. Finn 1

Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och energiförsörjningen ska senast 2020 bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Med 100 procent förnybar energiförsörjning är det viktigt med ett energisystem där användningen av energi kan styras efter tillgång, och att energiproduktion och energianvändning samverkar. Fastigheten ska anslutas till ett system för smarta nät (Smart Grid) för Hyllie som skapar möjligheter för samverkan mellan E.ON produktionsanläggningar, lokala produktionsanläggningar och fastigheter i Hyllie.

Fakta:

Installation av styr- och övervakningssystem BAS2 för ventilation- och värmesystem.
Nybyggnad av flerfamiljshus med 53 lägenheter samt en lokal.

För mer info: rothfastigheter.se/om-hyllie

Prenumerera på vårt nyhetsbrev