Bostadshus med BAS2 uppkopplat till Smarta nät i Hyllie

Fastigheten Kv. Finn 1 i den snabbt växande Malmöstadsdelen Hyllie är anslutet till ett system för smarta nät (Smart Grid) för Hyllie, som skapar möjligheter för samverkan mellan E.ON produktionsanläggningar, lokala produktionsanläggningar och fastigheter i Hyllie. För styr och regler i fastigheten installerades det effektiva BAS2-systemet från Bastec.

Kommunens mål är att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och energiförsörjningen ska senast 2020 bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Med 100 procent förnybar energiförsörjning är det viktigt med ett energisystem där användningen av energi kan styras efter tillgång, och att energiproduktion och energianvändning samverkar. Med BAS2 kan fastigheten kontrolleras och styras utifrån de specifika behov som finns.

Fakta:

Installation av styr- och övervakningssystem BAS2 för ventilation- och värmesystem.
Nybyggnad av flerfamiljshus med 53 lägenheter samt en lokal.

För mer info: rothfastigheter.se/om-hyllie