Lägesrapport för inköp & sourcing 2022

I över två år nu har det globala läget varit ansträngt när det gäller produktkomponenter, leveranser och lagerhållning. Ett faktum som är väl känt och märks tydligt hos många företag.

Med tanke på det har vi intervjuat vår inköps- och sourcingansvarig Stefan Nilsson, om hur situationen ser ut på Bastec inför sommaren.

Har Bastec påverkats av rådande komponentbrist?

Vi har hittills inte haft några problem med att leverera ut produkter till våra kunder, men det innebär inte att det varit helt friktionsfritt. Naturligtvis har vi påverkats precis som alla andra av rådande situation.

Vi har på kort tid fått se en omvärld stängas ned på grund av en pandemi, vilket fått stor påverkan på hela handeln. Fabriker har stängts ner tillfälligt, det har varit störningar i vissa länder på elproduktion vilket sänkt produktionshastigheten. Vi fick se ett fartyg fastna i Suezkanalen och nu senast är det krig i Europa. Detta har lett till komponentbrist och kraftigt ökade transport- och komponentkostnader.

Inga störningar på leveranser till kund hittills, hur har Bastec klarat det?

I början av pandemin var det enbart vissa speciella komponenter som var svåra att få tag i, men nu berör det även vanligt förekommande komponenter. I vissa fall har leveranstiden varit ett år och det räcker att en enda liten komponent saknas så stannar produktionen. Ett exempel nu senast var ett flashminne som plötsligt var slut i lager överallt och leveranstid på minst 42 veckor.

Förutom en tät dialog med våra tillverkare har vi arbetat med second source, samt köpt komponenter på spotmarknaden. I detta fall lyckades vi hitta en ersättningskomponent för ungefär dubbla kostnaden, dagen efter kostade komponenten fyra gånger så mycket.

Vi har lagt väldigt mycket tid på att säkerställa en god komponenttillgång, säkert tre gånger så mycket tid som innan pandemin. Insikten av att inte helt förlita oss på att leveranser kan ske med kort varsel har gjort att vi arbetar med en längre inköpshorisont. Vi arbetar i tätt samarbete med våra tillverkare och gör långsiktiga prognoser och köper i god tid in komponenter för produktion, samt för att ha möjlighet att hantera leveransstörningar så att vi inte riskerar att stå utan produkter.

Vi har även ett stort eget lager och har satt en gräns för vad eget lager aldrig får understiga. Så det är både hängslen och livrem.

Varför är detta viktigt för Bastec?

För oss är det viktigt att bedriva en långsiktig, hållbar och stabil verksamhet tillsammans med våra ägare, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Våra produkter är ofta även en central del i våra samarbetspartners affär, vilket gör en god tillgång av produkter till en väldigt central och viktig del.

Vi ska uppfattas som en professionell beställare och avtalspart och att kunna leverera produkter till kund är styrande före att ta en något högre inköpskostnad och högre lagernivå, viket leder till en förutsägbarhet som inger förtroende.

Vad gör Bastec för att förebygga störningar?

Insikten att vi framöver inte helt kan förlita oss på att leveranser kan ske med kort varsel gör att vi arbetar än mer med planering kring inköp. Så vi fortsätter det arbete vi har gjort hittills, med en längre inköpshorisont och kontinuerligt uppdaterade riskanalyser med sannolikhet/konsekvenser.

Hur ser det ut framöver?

Vi har bra med produkter på lager så vi har inga problem med att leverera, men det är fortsatt stökigt på marknaden och kommer säkert vara så ett tag framöver. Det verkar finnas en tro om att det ljusnar framåt hösten, men det tar nog ett bra tag till innan marknaden har stabiliserats.

Stefan Nilsson
Produktchef, Bastec

2022-06-21