Lyckade mässdagar på Nordbygg 2022

Tack alla som besökte oss på Nordbygg 2022! Vi hade ett bra flöde i montern och kom hem med ny energi och positiva minnen efter alla givande möten och samtal. Vi passade även på att anordna en kundkväll med båt för Bastec-partners med flera, roligt att göra nåt nytt som vi inte testat förut. Tack till er som deltog!

Besökare i Bastecs monter på Nordbygg 2022

Här är några foton från mässan och montern som vi delade med två andra Bemsiq-bolag, Elvaco och Produal. Totalt hade Nordbygg drygt 930 utställare och ca 35 000 besökare, så det var högt tryck alla fyra dagarna i Stockholmsmässans lokaler.

Stefan Nilsson, Jonas Greberg och Anders Sjögren från Bastec på Nordbygg 2022
Stefan Nilsson (Produktchef), Jonas Greberg (VD) och Anders Sjögren (AO-chef Produkter) på Nordbygg 2022.
demovisning på nb22

Förutom att visa Bastecs effektiva fastighetsautomationssystem BAS2, så var mässan ett utmärkt tillfälle att visa upp vår nyligen lanserade produkt Bastec Cirrus. Intresset var stort för att se demo av smart drift och förvaltning i molnet, för hela fastighetsbeståndet.

Här hittar du våra kontaktpersoner ifall du vill fortsätta samtalet med någon av dem.

Bastecs monter på Nordbygg Stockholmsmässan

Webbaserad Cirrus-utbildning i maj

OBS. Vill du veta mer om Bastec Cirrus så håller vi två webbaserade utbildningar nu i maj, 17:e maj för slutanvändare, fastighetsägare, fastighetskötare, mfl. Den 18:e maj för partners, återförsäljare, systeminstallatörer.