Malmö Airport, en av våra större entreprenader

Malmö Airport är en komplex anläggning på ca 47 000 kvm med terminaler, hangarer, flygledartorn, butiker och restauranger, brandkår, säkerhetsutrymmen, m.m. Med hjälp av BAS2 har Swedavia på Malmö Airport de senaste åren kunnat minska energiförbrukningen kraftigt och därmed sänka sina kostnader.

Installationen av BAS2-systemet på Malmö Airport är en av Bastecs större entreprenader. Det är ett arbete som påbörjades redan 2009, när ett nytt styrsystem behövdes för
tappvarmvattenreglering. Året därpå installerades BAS2-ducar på brandstationen och BAS2 tog över styr av bl.a. hetvatten, golvvärme och radiatorreglering.

Swedavia såg att BAS2 var ett lättarbetat, driftsäkert och energibesparande system och har därefter bytt ut samtliga äldre styrsystem till BAS2. Idag är 42 ducar installerade, främst BAS2 XL13, men även ett flertal BAS2 XE16. Det är ett arbete som framför allt gjordes under 2012-13, men även har fortsatt därefter.

Bastecs projektingenjörer har i nära samarbete med Swedavia förverkligat många kostnadsbesparande åtgärder under dessa år. Några olika exempel är att BAS2 forcerar ventilationen i brandbilsgaraget vid portöppning och vid hög CO/CO2 och att ventilationen i kaféet enbart är i drift när verksamheten pågår, inte dygnet runt som tidigare. I hela anläggningen har BAS2 installerat ett stort antal frekvensomformare för tryckreglering och forceringsfunktioner och i flygledartornet har ny börvärdesomställare installerats för mer exakt reglering av kyla och värme.

Samtliga system har idag 3G-uppkoppling, vilket gör att användarna kan koppla upp sig fortare via surfplatta eller PC, både från arbetsplatsen och hemifrån.