Nybyggda förskolor i Malmö styrs av BAS2

I Malmö föds många barn och det finns ett stort behov av nya förskoleplatser. Stadsfastigheter i Malmö och Imtech har anlitat Bastec för att installera byggnadsautomationssystemet BAS2 i de nybyggda förskolorna Maria fsk och Bellevuegårdens fsk. Båda började byggas 2013 och invigs hösten 2014. Totalt ska strax under 300 barn få plats i lokalerna.

BAS2 kommer styra all ventilation, inklusive rökgasevakuering, samt värme till radiatorer och golvvärme.