MAX IV-projektet, start för Etapp 2

Ett av Bastecs större uppdrag är att installera BAS2 i forskningsanläggningen MAX IV Laboratory i Lund. Etapp 1, som pågått under flera år, är nu besiktigad och godkänd och BAS2-systemet har tagits i bruk.

Nu fortskrider arbetet med Etapp 2, inför den planerade invigningen av hela anläggningen den 21 juni 2016.

Läs mer BAS2-referenser: MAX IV-laboratoriet

(Foto: Perry Nordeng)