BAS2 styr och övervakar kyla, värme och ventilation i den hypermoderna anläggningen

MAX IV-laboratoriet, Europas största synkrotronanläggning

Ett av Bastecs största uppdrag är installationen av BAS2 i forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet i Lund. Bastec har fungerat som spindeln i nätet när det gäller tekniska installationer och har varit delaktiga i projektet ända sedan projekteringsfasen. Stor noggrannhet i alla detaljer, transparens och samordning med entreprenörerna inom rör, vent och el har varit Bastecs fokus genom hela projektet.

Det uppskattas av installationssamordnaren Mats B Manelli på VVS Projektutveckling i Helsingborg AB:

”Bastec har varit fantastiska att jobba tillsammans med. De har med stort engagemang medverkat till att samordna alla funktioner med övriga entreprenader och till att driva projektet framåt i en positiv anda. De har tagit en aktiv del i projekteringen genom att följa upp sina egna och andras handlingar så att samstämmighet har uppnåtts både avseende funktion och samordnad märkning av komponenter. Systemhandlingarna har varit långt framme med dels teknisk beskrivning och dels upprättade driftkort där huvudfunktioner klart har framgått. Dess bygghandlingar har sedan kompletterats med tekniska data och beskrivning av bl a kablage och komponentplaceringar.

Vid framtagande av relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner, vilket vi påbörjade tidigt, var Bastec ledande och deras handlingar har använts som bra exempel på hur de skall byggas upp. Vi använder oss av förbesiktningar och vid slutbesiktning av etapp 1 fanns inga fel kvar. Det har jag inte upplevt i någon annan entreprenad tidigare och jag besiktigar själv många entreprenader årligen.”

För detta projekt har Bastec haft tre projektingenjörer som mer eller mindre uteslutande har arbetat med MAX IV sen 2010. Totalt har ca 70 stycken BAS2 XL13-ducar, 558 temperaturgivare och 206 tryckgivare installerats för att styra kyla, värme och ventilation. Främst handlar det om att styra kylvatten till process och fastigheter. För det krävs tre kylsystem med olika temperaturer, 9, 25 respektive 50 grader. Det 50-gradiga vattnet återanvänds därefter för att värma upp fastigheten, vilket bidrar till energibesparingar och lägre kostnader.

MAX IV lab BAS2-systemet
Patrik Friberg från Bastec vid en av många BAS2-centraler hos MAX IV (2016)

Ulrika Hallengren, VD för byggherren Fastighets AB ML4, har haft tät kontakt med Bastec under projektet och säger:

”Bastec har under projektet gång på gång fortsatt att uppfylla och överträffa våra förväntningar både vad gäller engagemang, samarbete och att se till att genomförandet verkligen slutförs till sista punkt.”

Byggherren Fastighets AB ML4:s stora satsning på hållbart byggande har belönats med flera miljöcertifikat. Klart hittills är att kontorsbyggnad E fått ”Green Building” och uppnått betyg Guld i certifieringssystemet ”Miljöbyggnad”. Det kommer också certifieras enligt ”BREEAM-SE”, där även BAS2 bedöms när det gäller styr och miljödeklaration av material. Samma höga miljökrav har ställts på alla byggnader i hela anläggningen och byggnad A-D kommer också miljöcertifieras snart.

Sedan detta skrevs har Bastec kontinuerligt fortsatt att arbeta vidare med styrprojekt på MAX IV-anläggningen.

Snabbfakta (2015):

Projekt:

Installation av BAS2 i forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet för styrning av kyla, värme och ventilation.

Projekttid:

2010-2016, invigning 21 juni 2016

Byggherre, ägare och förvaltare:

Fastighets AB ML4 (PEAB och Wihlborgs Fastigheter AB)

Totalentreprenad:

PEAB Sverige AB

Yta:

Ca 50 000 kvm.

Total byggkostnad:

Ca 3 miljarder kr.

Projektkostnad:

Ca 17-18 miljoner kr.

Styr- och övervakningssystem:

70 st BAS2 XL13

(Foto: Perry Nordeng 2014, används med tillstånd av ML4.)

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.