Nu lanserar vi Bastecs partnerprogram!

För oss på Bastec är hög kvalitet av största vikt. Vi har genom åren tillsammans med lokala systeminstallatörer hos våra samarbetspartners och återförsäljare levererat och installerat åtskilliga Bastec-system med hög standard och kvalitet. Det har i sin tur gett många mycket nöjda slutanvändare, som därmed fått ökad kontroll, minskad energianvändning, samt ett högre driftnetto i sina fastigheter.

För att förtydliga detta kvalitetsarbete tillsammans med våra lokala systeminstallatörer runt om i Sverige, samt utifrån ökade krav från slutanvändare och en ökad efterfrågan på våra produkter lanserar vi nu ett nytt så kallat Partnerprogram.

Bakgrund & syfte

Syftet med partnerprogrammet är att förenkla valet av systeminstallatör för alla slutkunder och säkerställa att installationen av Bastec-system blir högkvalitativ, hållbar och optimerad. Installationen ska vara en långsiktig och effektiv investering i er fastighet.

Partnerprogrammet är ett resultat av många års erfarenhet av nära samarbete med varandra och bygger på ömsesidig respekt, med fokus på att stärka gemenskapen ytterligare. Det kommer vara en stor grad av öppenhet i samarbetet mellan Bastec och våra partners i partnerprogrammet, för att säkerställa en hög kvalitet till dig som slutanvändare.

För våra partners innebär det ett förtydligande av deras redan höga kompetens och kvalitetsarbete. Vi vill också via partnerprogrammet skapa ett mervärde kring våra produkter och tjänster samt skapa rätt förutsättningar för våra partners.

Partnerprogrammet omfattar bland annat utbildningar, marknadskommunikation, säljinsatser samt tillgång till material via vår webbportal där de snabbt och effektivt har tillgång till uppdaterade dokument som förenklar arbetet med Bastec.

I samband med det nystartade partnerprogrammet har vi tagit fram en ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som ligger till grund för partner-certifieringen, men som även skapar en gemensam standard bland alla våra partners i deras dagliga arbete. Detta innebär att du som slutkund enkelt känner igen dig bland dina fastigheter oavsett systeminstallatör. Du kan även vara trygg med att en anläggning utförd av någon av våra anslutna partners håller hög funktionalitet och standard. Det törs vi lova!

Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration

”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” är omfattande och beskriver bland annat hur man bygger upp bildstrukturer med allt från färger och linjetjocklekar till hur en flödesbild ska se ut och vad den ska innehålla. Den beskriver även hur objekt konfigureras beroende på funktion. Till exempel hur en pump för värme ska fungera om den sitter i en radiatorkrets eller om den sitter i ett ventilationsaggregat.

Beskrivningen är öppen för vem som än vill se.

Code of Conduct (Uppförandekod för distributörer)

Uppförandekod för distributörer är en integrerad del i partneravtalet då dessa principer spelar en viktig roll i hur vi bedriver vår verksamhet. Detta är något som vi efterföljer i alla affärssituationer.

  • Sociala standarder – Respekt för mänskliga rättigheter och säkerställande av lämpliga arbetsförhållanden för anställda.
  • Miljöstandarder – Minimering av miljöpåverkan.
  • Bolagsstyrningsstandarder – Tillämpning av strikta etiska och moraliska affärsregler i syfte att följa gällande lag.

Premuim partner & Professional partner

Partnerprogrammet erbjuds i två nivåer, Premium partner och Professional partner. Båda partnernivåerna har ingått avtal att följa ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som lägsta nivå vid installation, vilket säkerställer en hög kvalitet.

Det som skiljer de två nivåerna åt är att Premium har större möjlighet att ta sig an riktigt stora entreprenader samt att företaget har längre teknisk erfarenhet av Bastecs produkter.

De olika partnernivåerna baseras på kriterierna nedan och utvärderas årligen.

  • Produktförsäljning
  • Produkterfarenhet
  • Kvalitet
  • Kompetens
  • Resurser
  • Utbildning
Bastec Premium partner logo
Bastec Professional partner logo

När du väljer att anlita en BASTEC-partner kan du vara säker på att installatören har gedigen kunskap och ett högt kvalitetstänk vid installation av Bastecs fastighetsautomationssystem.

Vår målsättning är att vara den bästa leverantören inom fastighetsautomation via tätt samarbete med våra återförsäljare och partners. Ni hittar våra partners på www.bastec.se/partners

Vill du veta mer så kontakta mig gärna.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson
Affärsområdeschef Produkter
BASTEC AB
010-330 80 19
stefan.nilsson@bastec.se