Nya krav från den 1 juli 2021 om individuell mätning och debitering (IMD)

Till sommaren träder regeringens nya krav kring individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus i kraft. Hösten 2019 beslutade regeringen att det ska ställas nya krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Kraven riktar sig mot de fastigheter som har sämst energiprestanda. Utifrån det beslutet har Boverket tagit fram tillämpningsföreskrifter som börja gälla från den 1 juli 2021.

Boverket logo

Läs mer på: www.boverket.se

I korthet innebär de nya kraven att den som äger ett flerbostadshus med ett primärenergital (kWh/m2 och år) över en viss nivå ska installera system för IMD av värme. Det finns vissa undantag och olika nivåer beroende på var i landet.

Vår ambition på Bastec är att alltid ha en nära dialog med våra återförsäljare och slutanvändare vilket även gäller i denna fråga. Vi hjälper er gärna att förstå och implementera Boverkets nya krav på mätinsamling.

Patrik Friberg

Vill ni veta mer kan ni kontakta vår affärsområdeschef Patrik Friberg (010-3308018) eller vår kostnadsfria support för att få stöd och hjälp i denna fråga.

Ni når oss på:
Telefon (support): 010-330 80 00
E-post: support@bastec.se