Bastec tar nästa steg i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en integrerad del av Bastecs strategi och långsiktiga värden. Vi som aktör i fastighets- och byggbranschen vill därför ta en aktiv roll i den framtida klimatomställningen. Bastec har därför blivit medlem i samarbetsinitiativet LFM30.

LFM30 är ett lokalt, branschdrivet initiativ för att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande samt Malmö stad. För mer info besök www.lfm30.se.

Vi ställer oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi åtar oss därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i vår egen verksamhet. Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden. Målen genererar möjligheter och åtaganden inom hela värdekedjan, både mot kunder, användare, leverantörer och andra intressenter.

– Klimatpåverkan och att skapa hållbarhet är vår tids största utmaning men också möjlighet och vi på Bastec vill vara med. LFM30 är ett mycket intressant samarbete mellan branschens alla aktörer där vi dels ges möjlighet att samarbeta, dels att påverka. Det känns mycket inspirerande, säger Jonas Greberg, VD Bastec.

– De tre dimensionerna; social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet är integrerade i Bastecs dagliga verksamhet. Vi målsätter och följer upp det kontinuerligt, avslutar Jonas.