Swegon och Bastec samarbetar kring Olympia

Bastec utvecklar och marknadsför BAS2-systemet för byggnadsautomation; styrning, reglering, mätning, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Swegon är ett globalt företag som tillhandahåller totallösningar inom ventilation och inomhusklimat.

Inom den pågående ombyggnaden av fotbollsarenan Olympia i Helsingborg samarbetar Bastec och Swegon kring att förse de nio största aggregaten med inbyggt styrsystem BAS2. Detta innebär att Swegons SILVER C-aggregat även i andra projekt enkelt kan förses med styr- och övervakningssystemet BAS2, eftersom det nu finns ett färdigt koncept.

I fallet Olympia ger Swegon Silver C med BAS2 följande fördelar för fastighetsägare och entreprenörer:

  • unik kundspecifik funktionalitet
  • heltäckande styrsystem i hela fastigheten för värmesystem, kylsystem, luftbehandlingssystem, tekniska larm etc.
  • lägre totalkostnad med integrerat BAS2-system i aggregaten relativt att installera separata apparatskåp, montera kanalisation, dra kablar etc.

Swegon och Bastec ingår båda i Investment AB Latour, Bastec via Latour Industries.

Läs mer om Swegon SILVER luftbehandlingsaggregat.