Trygg styr och övervakning med BAS2 i Trygghetens hus

Bastec fick uppdraget att projektera och utföra styr & övervakningsentreprenaden i detta spännande och utmanande projekt som inrymmer Trelleborgs kommuns nya brandstation.

Projektet omfattade nybyggnad av brandstation med tillhörande övningshus och garage, torngård samt cykelgarage. BTA är 6.159 kvm.

Byggnaderna består av räddningstjänstens utryckningslokaler med anslutande specialutrymmen för larmkläder och tvätt, olika förråd och verkstäder samt slangtvätt och en stor tvätthall.

Trygghetens hus är utformat med hänsyn till ”Friska brandmän” där verksamheten rekommenderas jobba efter tydliga och enkla rutiner och flöden för att minimera antalet tillfällen som brandmännen utsätts för främmande ämnen.

Bastecs system BAS2 tar både hand om vent, värme, kyla, fastighetslarm och kommunikation med VAV-system. En heltäckande lösning för hela fastigheten.

Läs mer om Bastecs Entreprenadprojekt