Prisjustering 1 januari, 2022

Kära kund,

Vi befinner oss sedan en tid tillbaka i en utmanande marknadssituation där flera faktorer påverkar oss alla globalt. Det råder komponentsbrist och vi ser kraftiga råvaruprisökningar på olja, stål, koppar och pappersmassa. Dessutom har vi stora utmaningar med den globala fraktmarknaden, där fraktpriserna stigit med flera hundra procent. Vi påverkas alla på olika sätt av problemen med materialförsörjningen. Fler och fler komponenter påverkas av situationen och både material- och leveranspriserna har ökat och förväntas fortsätta att öka.

Sedan början av 2020 har Bastec arbetat hårt tillsammans med våra leverantörer och producenter för att i största möjliga mån minska den negativa påverkan av rådande situation för våra kunder gällande produktleveranser och priser. Tyvärr har situationen gradvis förvärrats och vi har nu inga andra alternativ än att också höja priserna till våra kunder.

Många av dessa faktorer är helt utom vår kontroll och effekterna överstiger vida de förväntningar vi hade i början på året. Vi eftersträvar alltid att hålla en stabil prisbild men den rådande marknadssituationen gör att vi är tvungna att justera våra priser från och med 1 januari 2022. Den vägda prishöjningen blir 10%.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Nilsson, Affärsområdeschef Produkter