Återblick på alla spännande nyheter 2021, trots rådande pandemi

Att även detta har varit ett annorlunda år, råder det ingen tvekan om. Men även om det funnits en hel del hinder och besvär på grund av pandemin, har även många intressanta och bra saker hänt! Vi tänkte fokusera på dem här.

Samtidigt sänder vi en varm hälsning till alla trevliga kunder och användare vi haft kontakt med under året! Vi siktar ständigt framåt med lösningar, produkter, tjänster och support som kan underlätta för alla Bastec-användare i arbetet med att styra, övervaka och minska energiförbrukningen i era fastigheter.

Tack till alla partners, återförsäljare, installatörer, leverantörer och användare för gott samarbete och många givande kontakter under året som gått.

Detta hände under 2021, en återblick

LFM30

Bastec började 2021 med att färdigställa vår första hållbarhetsrapport, samt ta en mer aktiv roll i den framtida klimatomställningen. Det gjorde vi genom att bli medlemmar i samarbetsinitiativet LFM30, ett lokalt, branschdrivet initiativ. Därmed ställer vi oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, samt åtar oss att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i vår egen verksamhet. De tre dimensionerna; social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet är integrerade i Bastecs dagliga verksamhet.

Bastec Premium och Professional partners

Vår kanske största nyhet under året var lanseringen av Bastecs Partnerprogram. Genom det ger vi våra långvariga samarbetspartners möjligheten att certifiera sig som Bastec Premium eller Bastec Professional Partner. För oss på Bastec är hög kvalitet av största vikt och för våra partners innebär detta ett förtydligande av deras redan höga kompetens och kvalitetsarbete. Vi vill också via partnerprogrammet skapa ett mervärde kring våra produkter och tjänster samt skapa rätt förutsättningar för våra partners.

För slutkunder förenklar Partnerprogrammet valet av systeminstallatör och säkerställer att installationen av Bastec-system blir högkvalitativ, hållbar och optimerad. Den långsiktiga och effektiva investering i en fastighet som det ska vara.

Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration

I samband med det nystartade partnerprogrammet tog vi fram en ”Teknisk beskrivning för BAS2-konfiguration” som ligger till grund för partner-certifieringen, men som även skapar en gemensam standard bland alla våra partners i deras dagliga arbete. Detta innebär även att slutkunder och drifttekniker enkelt känner igen sig mellan olika Bastec-fastigheter oavsett systeminstallatör.

Beskrivningen är öppen för vem som än vill se och vi kan redan konstatera att den är mycket uppskattad.

Tack!

Efter lanseringen har vi presenterat nytillkomna partner-företag i en serie nyhetsinlägg där vi lyft fram vad de och deras kunder anser om Bastec och vårt styrsystem BAS2. Tack för alla fina omdömen vi fått! Det inspirerar oss att bli ännu bättre.

Prefab-lösningar

Under året har vi också lyft fram de bolag som erbjuder färdiga OEM-lösningar med BAS2 och sett en tydlig ökad efterfrågan på dessa prefabricerade system.

Video-guider för alla användare

En nyhet som vi tycker är mycket spännande är att vi under året har börjat bygga upp ett video-bibliotek med tydliga steg-för-steg-instruktioner hur olika saker ska ställas in eller genomföras. Filmerna vänder sig särskilt till BAS2-systemintegratörer och ingår i den support och det stöd vi erbjuder partners och återförsäljare, men kan såklart vara användbara även för slutanvändare.

Äntligen mässor igen!

Under hösten kunde vi äntligen åka ut på mässor igen runt om i landet! Vi har genom ExpoStyr-eventet besökt Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Falun, Karlstad, Västerås, Uppsala. Våra säljare har också kunnat åka ut på kundbesök till många av er, vilket såklart ger stort mervärde.

Vi avslutade året med att vara med på Fastighetsmässan i Stockholm. Nu håller vi tummarna att vi även får åka på ExpoStyr till de norra delarna av vårt land kommande februari.

Hög efterfrågan på kurser

Utbildningar kunde vi också dra igång igen under hösten och vi upplevde ett väldigt tryck från er. Kurs efter kurs blev fullbokat och fick utökas med fler tillfällen. Helt klart är det många som vill lära sig mer om Bastecs system.

Ny molnbaserad plattform!

På senaste mässan visade vi upp en helt ny produkt i vårt produktsortiment! En molnbaserad lösning för att koppla upp och samla in data från alla fastighetstekniska system, från hela fastighetsbeståndet, samlat på ett enda ställe. Via denna plattform kan du analysera, optimera och jämföra fastigheter och därmed sänka energiförbrukningen, minska kostnaderna för drift och underhåll, samt få ut rapporter.

Mer information kommer om detta spännande projekt, i samband med formell lansering under våren, men kontakta oss gärna redan nu om du vill veta mer.

Bastec rekryterar

Till sist en blick framåt. Bastec växer och har behov av att rekrytera fler medarbetare. Vi tar därför gärna emot rekommendationer och namnförslag på duktiga kandidater som vill börja att jobba hos.

Årets julgåva

Istället för julklapp till våra kunder har vi valt att sponsra BRIS med 10 000 kr, för att stötta dem i deras viktiga arbete för barn och unga. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med er alla under kommande år!

God jul och gott nytt år önskar Vännerna på Bastec