Styr & övervaknings-entreprenad till Wihlborgs kontorshus Prisma

Bastec fick förtroendet att projektera och utföra styr & övervakningsentreprenaden i Wihlborgs nybyggda fastighet Prisma, med lokalarea på 13 000 kvm, som är en del av Helsingborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid med ett nytt affärsdistrikt i Oceanhamnen. Byggnadens hyresgäster utgörs av företag från alla möjliga branscher.

Bastecs styr & övervakningssystem för fastighetsautomation bidrar till att hålla nere energiåtgången på Prisma bland annat genom att driftoptimera ventilationssystemen som sker i samverkan med byggnadens VAV-system (behovsstyrda luftflöden på rumsnivå).

Miljöbyggnad Guld

Prisma är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld, vilket betyder att fastigheten kommer uppfylla de tuffaste hållbarhetskraven för kontorsfastigheter.

Tack vare smarta funktioner och gott engagemang över entreprenadgränserna uppnås smarta och effektiva lösningar.

Läs mer om Bastecs Entreprenadprojekt.

(Fotografier visas med tillstånd från Wihlborgs.)