BAS2 kopplat till Smart Grid kompenserar fjärrkyla

I Diligentias kontorshus ”Glashuset” i stadsdelen Masthusen, Västra Hamnen i Malmö, arbetar Bastec just nu med att testa och utvärdera styrning av fjärrkyla kopplat till Smart Grid från E.ON. BAS2 kompenserar fjärrkylan genom att justera börvärden för kylshuntar och fläktkylarna.

Projektet ingår i Malmö Stads satsning på långsiktig hållbarhet och energieffektivisering i den nya stadsdelen.