Stort tack för 2022!

Året börjar lida mot sitt slut och snart är det dags för en välbehövlig julledighet. Tack för alla intressanta och givande samtal, möten och goda samarbeten vi fått ha under året som gått.

Året 2022 har på många sätt varit stökigt med stor komponentbrist, ekonomisk oro och krig i vår närhet. Trots stor turbulens har vi på Bastec varje dag tagit sikte på vår Mission: Att vi lyssnar på marknaden och tar fram produkter och lösningar för fastighetsautomation som behövs. Vi är engagerade och har stabila, långvariga relationer med kunder och partners.

Under året har vi lanserat två viktiga produkter för att möta marknadsbehovet; dels Bastec Cirrus för att via en molntjänst kunna hantera hela sitt fastighetsbestånd, dels BAS2 Elspot för att kunna styra och optimera fastigheters energiuttag med tanke på de extremt höga elpriserna (UPPDATERING 240305: Byter namn till BASTEC Elspot).

Vi fortsätter framåt att satsa hårt på vår produkt- och tjänsteutveckling och vi planerar för att kunna presentera flera nyheter under 2023. Något vi också är mycket stolta över är att vi varje dag har kunnat leverera support, projekt och konfig.hjälp samtidigt som vi snabbt har kunnat leverera ut våra produkter till våra kunder trots stora utmaningar med komponentbrist och logistikproblem.

Trots en osäker omvärld tycker vi att framtiden för fastighetsautomation ser fortsatt mycket ljus ut. Förväntningarna på energieffektiviserade, hållbara och optimerade fastigheter växer och tillsammans med våra partners har vi en fin marknadsposition att möta kundbehovet att styra smart med effektiv fastighetsautomation.

Vi på Bastec vill önska alla våra partners, återförsäljare, installatörer, kunder, vänner och användare av våra produkter och tjänster en riktigt God jul och ett Gott nytt år.

Med vänlig hälsning
Jonas Greberg, VD/CEO

Jultomte-lampa med julkort 2022