Vi publicerar vår andra hållbarhetsrapport

För oss på Bastec har det genom åren alltid varit viktigt att bedriva en långsiktig och stabil verksamhet tillsammans med våra medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. Under 2020 genomförde vi ett omfattande varumärkesutvecklingsarbete där vi tydliggjorde vår vision, mission och kärnvärden. I samband med det arbetet tog vi också nästa steg i att konkretisera och tydliggöra vårt hållbarhetsarbete då det är en naturlig del i vår operativa verksamhet och strategiska väg framåt. Våren 2021 presenterade vi vår första hållbarhetsrapport för 2020 och nu presenterar vi vår hållbarhetsrapport för 2021.

Bastecs produkter och tjänster syftar till att skapa en effektiv och hållbar fastighetsautomation för våra kunder. Att styra smart är ett viktigt verktyg för våra kunder för att skapa hållbara fastigheter och verksamheter. Därför är vår produktleverans och utveckling central i vår och våra kunders hållbarhetsarbete.

– För oss är hållbarhet synonymt med att bedriva långsiktig verksamhet. Då måste alla perspektiv (personal, kunder, produkter, omvärld) inkluderas, säger Jonas Greberg, VD Bastec.

– Vi är stolta och glada över denna rapport och framförallt vårt hållbarhetsarbete. Som aktör i fastighets- och byggbranschen vill vi ta en aktiv roll i den framtida klimatomställningen och ”dra vårt strå till stacken”, avslutar Jonas.

Här kan ni läsa Bastecs hållbarhetsrapport 2021.

Jonas Greberg
VD
010-330 80 10
jonas.greberg@bastec.se