Helsingborg styr fontäner med Bastec-system

Kan man styra luft, så kan man styra vatten. Ungefär så tänkte Anders Söderberg som är byggnadsingenjör i Helsingborg och ansvarig för driften av stadens 40 fontäner. Inför nästa års H22, som har stora miljömål på agendan, ville man även göra någonting för att få kunskap och kontroll över dem.

Anders Söderberg: Det började med att jag ville ha reda på vattenförbrukningen i realtid för att förhindra stora läckage, sen har det utvecklats vidare. I samarbete med PEAB har vi tagit fram ett system som består dels av ett styrsystem från Bastec, dels av ventiler och sensorer för att få mer kunskap. Nu kan vi alltid se: ”Är fontänen i drift? Har vi något larm?” En tredje viktig part i projektet är givetvis även Byggros som levererat det mesta av fontänteknik, pumpar, design, etc som bildar underlag för bygget av fontäner.

Vattenpumpar med tidsstyrning, larm och driftstopp

Anders fortsätter: Vi använder BAS2-systemet i första hand för att tidstyra vattenpumpar i fontänerna. Men vi har också satt upp tryckfallsgivare som gör att BAS2-DUC:en stänger av pumpen om trycket faller av en eller annan orsak. Det förhindrar pumpen från att ”bränna”, vilket annars kan bli fallet om den tror att det finns vatten när det inte gör det.

När vi hade kommit igång med projektet la vi till tre knappar i systemet. Om något är fel så trycker teknikern bara på knappen ”Driftstopp” i systemet, istället för att behöva hoppa ner i pumphuset och göra det manuellt. Sen klickar han på Städ-knappen och när allt är klart sätter han på den igen via systemet. Det fina är att det samtidigt går information till vårt kartsystem, så vi kan se även där vad som sker i realtid, t.ex. att fontänen just nu håller på att städas vilket är en stor hjälp för vårt Kontaktcenter.

Varför styrsystem från Bastec?

PEAB valde Bastecs system BAS2 efter att jag kravställt funktioner. Om det över huvud taget skulle vara möjligt att göra detta. Jag kände till BAS2 sen tidigare från andra jobb inom vanlig fastighetsdrift och visste att det är ett öppet system, och det är viktigt för då kan vi hämta ut information ur systemet och leverera till andra ställen. Även att kunna få larm och information direkt i mobil-appen är avgörande.

Jag tycker också det är viktigt att välja ett system med beprövad teknik när det gäller sånt här, det får inte bli ett problem bara att få igång själva styrsystemet. Det här är ju ett styrsystem som är relativt enkelt och jag upplever att det fungerar hela tiden. Beprövad teknik fungerar! Det är en erfarenhet jag har från andra projekt med Bastec-system.

Enkelt ”plug-and-play” i nästan samtliga Helsingborgs fontäner

Anders Söderberg avslutar: Hittills har vi installerat styrsystem i tre fontäner och har kunnat se hur det går till och lärt oss av dem. Jag hoppas hinna installera ca 10 system fram till H22, men målet är att så småningom styra alla fontäner som är möjliga att koppla upp, det rör sig om ca 30 fontäner i stan. Vi har utformat de komponenter vi har till att fungera även i gamla fontäner, och inte bara i fontäner som vi bygger om. Det behövs en tryckgivare, lite el, ett elskåp där vi sätter in systemet, och en nivågivare vilket oftast redan finns i de flesta fontäner.

Tanken är att det ska vara enkelt att installera i många och bli lite som ”plug-and-play”. Vi är mycket nöjda med utfallet hittills.

Snabbfakta:

Projekt: Bastecs styrsystem BAS2 till (nästan) samtliga fontäner i Helsingborg
Beställare: HELSINGBORGS STAD
Projektledare: BYGGROSS/BASTEC
Systeminstallatör: PEAB
Fontänteknik, pumpar, design: BYGGROS