Intervju med Jan Forstén, teknisk förvaltare på Folksam Fastigheter i Malmö

Intervju med Jan Forstén, teknisk förvaltare på Folksam Fastigheter i Malmö.

Varför valde ni Bastec som styrentreprenör på Lekatten?

”Eftersom BAS2 är smidigt att jobba med kan våra önskemål lätt tillgodoses, utan att prislappen skjuter i höjden. Vi har nu lägre värmekostnader och dessutom har vi fått ett jämnare inomhusklimat. En annan anledning är att Bastec visat stort engagemang. Det är därför lätt att driva projekt ihop med Bastec.”

Du nämnde själv engagemang, hur tror du det påverkar kvalitén på jobbet som görs?

”Det gäller åt båda hållen, Bastecs engagemang ledde till ett utbyte av erfarenhet och kunskap. Detta visade sig bl.a. i den funktionsmässiga inventeringen, där dolda fel upptäcktes. Nu kan vi på Folksam lätt övervaka fastigheten, och eftersom programvaran är kostnadsfri kan vi köra den på flera datorer, för att tillgodose olika personers behov.”

Lekatten är en fastighet bestående av kontor, butiker och bostäder, fördelat på tre huskroppar på ca: 11 000 kvm.

Folksam Fastigheter förvaltar och äger i Malmö fastigheter med en sammanlagd yta på ca: 75 000 kvm.