BAS2 installeras i UMAS nya akut- och infektionsklinik

Region Skåne har valt det energismarta och kostnadseffektiva BAS2-systemet från BASTEC för sitt historiskt största byggprojekt inom Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Den totala byggkostnad är ca 1 miljard kronor. Hela bygget ska stå helt klart 2011.

Sedan tidigare styrs nya röntgenkliniken på UMAS (Diagnostiskt Centrum) av BAS2.

Läs här om hur projektet färdigställdes: Referens: Malmös nya akut- och infektionsklinik.