Kapa pristopparna och nyttja dalarna med vår nya elpristjänst BASTEC Elspot

Vi befinner oss alla i en omfattande energiutmaning. Bastec erbjuder nu tjänsten BASTEC Elspot vilket ger dig möjligheter att automatiskt styra energisystem med Nord Pools timspotpriser som beslutsunderlag. Det skapar förutsättningarna att styra ännu smartare och leverera effektiv fastighetsautomation.

De höga elpriserna och de kraftiga prisvariationerna över dygnets timmar skapar stora möjligheter att genom smart styrning undvika de höga priserna, nyttja prisdalarna och därmed optimera fastighetens energikostnad.

Elprisvariationerna i södra Sverige över dygnet i månadsskiftet september/oktober 2022; en prisvariation på över 3,5 SEK/kWh.

Här är några exempel på insatser som kan göras med hjälp av insikten om det kommande dygnets elpriser och vårt styrsystem BAS2:

  • Alternera mellan energikällor och nyttja den energikälla som är mest kostnadseffektiv.
  • Tillverka värme/kyla när det är som billigast (lagra energi).
  • Stänga av tunga elförbrukare när det inte finns lönsamhet.

Agera idag

Det är hög tid att redan idag börja agera för att i god tid innan vintern och uppvärmningssäsongen optimera det som går att påverka.

För att få tillgång till elpristjänsten BASTEC Elspot kontakta oss eller din lokala Bastec-återförsäljare. Se även vår kontaktlista med certfierade Bastec-partners.

Frågor? Ring oss på 010–330 80 00 eller mejla till support@bastec.se så hjälper vi dig. Du som är systemintegratör hittar elspot-avtal och manual under Supportsidan Säljstöd.