Vi presenterar vår tredje hållbarhetsrapport

Vi presenterar nu stolt vår tredje årsrapport av vårt hållbarhetsarbete. För oss på Bastec har det genom åren alltid varit viktigt att bedriva en långsiktig och stabil verksamhet tillsammans med våra medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. Sedan 2020 har vi på ett betydligt mer strukturerat sätt arbetat med vårt hållbarhetsarbete. Vi tar varje år steg framåt för ett långsiktigt värdeskapande utifrån perspektiven miljö, socialt och ekonomiskt.

Bastecs produkter och tjänster syftar till att skapa en effektiv och hållbar fastighetsautomation för våra kunder. Att styra och reglera smart är ett viktigt verktyg för våra kunder för att skapa hållbara fastigheter och medverka i den gröna omställningen. Därför är vår produktleverans och utveckling central i vår och våra kunders hållbarhetsarbete.

– För mig som anställd känns det bra att arbeta på ett företag som har en så tydlig vilja att agera långsiktigt för en mer hållbar värld. Ambitionen och målen känns helt rätt och jag tycker överlag det är intressant att följa vad just denna bransch kan bidra med till helheten, säger Lena Hedin, webbansvarig Bastec.

– Hållbarhet är både ett ansvar och en affärsmöjlighet. Det är inspirerande att vi nu ser det i siffrorna också, säger Helen Björn Nilsson, CFO Bastec.

Här kan ni läsa Bastecs hållbarhetsrapport 2022

För frågor kontakta:

Anders Sjögren
VD
010-330 80 24
anders.sjogren@bastec.se