Certifierade Bastec-partners med gedigen kunskap och högt kvalitetstänk

Bastec-återförsäljare och -systeminstallatörer kan ansöka om att bli certifierade Bastec-partners, vilket bland annat innebär att förbinda sig att följa Bastecs tekniska standard. Den slutkund som anlitar en certifierad Bastec-partner kan vara säker på att installatören har gedigen kunskap och ett högt kvalitetstänk vid installation av Bastecs fastighetsautomationssystem. Det gör installationen till den långsiktiga och effektiva investering i fastigheten som den ska vara.

Så här säger tre av våra nya ”Bastec Professional partners” om varför de gick med i Bastecs partnerprogram och vad de anser om vårt fastighetsautomationssystem.

Enligt vår mening finns det inget system som är så enkelt för slutanvändaren som ändå fungerar och inte kostar en förmögenhet i installation.

Climacare Småland i Jönköping

Climacare

Bastec har en stor kunskap, bra support och produkter med hög kvalité. Deras produkt är lätt att förstå med bra översikt och är väldigt användarvänlig.

Vi har samarbetat med Bastec under många år och tyckte partnerprogrammet var ett steg i rätt riktning. Det hjälper oss att bli ännu bättre och slutkunden får en bättre produkt med hög kvalité.

Umia Ystad

Umia

Det kunderna främst uppskattar med Bastecs system är enkelheten och flexibiliteten, att kunden inte är låst till en leverantör, samt att det är licensfritt.

Vi har samarbetat med Bastec ända sedan tidigt 90-tal (då som Elan EL) så det kändes naturligt att gå med i partnerprogrammet. Vi upplever samarbetet som mycket bra, men ser fram emot att få en och samma kontaktperson som man alltid kan vända sig till, tror det kommer att spara mycket tid och att våra åsikter kommer fram.

Öresundteknik i Malmö

Öresundteknik

Enligt vår mening finns det inget system som är så enkelt för slutanvändaren som ändå fungerar och inte kostar en förmögenhet i installation.

Samarbetet fungerar bra med Bastec, vi får snabb hjälp och de lyssnar och tar åt sig feedback från oss som arbetar dagligen med det. Efter många års samarbete med Bastec känns partnerprogrammet som nästa steg för att kunna ge kunderna en kvalitets stämpel.

Här kan du komma i kontakt med våra partnerföretag:

Bastec Professional Partner Öresundteknik
Bastec Professional Partner Climacare Småland
Bastec Professional Partner Umia Ystad