Ventilation med starkt fokus på säkerhet styrs och övervakas av BAS2

Akut- och infektionsklinik SUS

När Region Skåne byggde den nya akut- och infektionskliniken i Malmö valde de det energismarta och kostnadseffektiva BAS2 som styr- och övervakningssystem. För att klara fastighetens stora ventilationsbehov används hela det översta våningsplanet till fläktrum med till- och frånluftsaggregat, värmeväxlare och styrskåp för BAS2-systemet.

Under år 2010 installerade Bastec 37 stycken BAS2 XL13 och två BAS2 XE16-COM i totalt 14 apparatskåp. Totalt finns det sex ventilationsaggregat runt hela våningsplanet som ringmatar luft ner till bland annat infektionsrummen. Om ett aggregat stannar varvar de resterande upp för att kompensera med mer luft.

Fastigheten är byggd med modernast möjliga ventilationsteknik med olika tryckzoner, slussfunktioner mellan personal- och patientutrymmen och rätt byggtäthet för att förhindra smittspridning via ventilationen. Byggnaden är uppdelad i elva ventilationssystem, varav sex hör till infektionsvåningarna.

Ventilationen har värmeåtervinning via vätskekopplade system. Två kylmaskiner, som också styrs av BAS2, finns i byggnadens källare.

Infektionsklinikens 52 vårdrum har individuell ventilation med två luftslussar vardera för att förhindra smittspridning. En sluss inifrån för personal och en sluss för smittsamma patienter som leds in via loftgångar och utvändiga hissar. Luftslussarna står under övertryck och rummen undertryck. Givare känner av tryck och temperatur och styr tilluftsdonen. Varje våningsplan kan även avskiljas till mindre isolerade enheter.

Mustafa Alibegovic är drifttekniker på Regionfastigheter och den som i första hand arbetar med BAS2-systemet.

”BAS2 har en mycket bra hårdvara och den går inte sönder. BAS2-systemet är även installerat i Diagnostiskt Centrum och det har aldrig varit problem med hårdvaran där efter mer än tio års användning.”

Mustafa uppskattar även BAS2:s enkelhet.

”Larmhanteringen är lättavläst. Även jourtekniker inom kyla eller brand tycker att BAS2 är enkelt att använda för att till exempel avläsa om fläktarna är igång och om det är rätt tryck på ventilationssystemet. Att kunna se BAS2 på valfri dator via nätverket gör också arbetet snabbt och smidigt.”

Den nya akut- och infektionskliniken i Malmö är en av Region Skånes allra största satsningar. Totalkostnaden för byggprojektet som helhet landade på ca 1 miljard kronor. På köpet har den moderna byggnaden fått Sveriges kanske vackraste ventilationsutrymme med en makalös utsikt över hela Malmö.

Snabbfakta:

Projekt:

Installation av BAS2 i samband med ny- och ombyggnation av akut- och infektionsklinik på SUS, Skånes Universitetssjukhus.

Projekttid:

2008-2011, samt efterföljande justeringar

Byggherre:

Regionservice Skåne (dåvarande Regionfastigheter Skåne)

Generalentreprenör:

PEAB

Projektering styr:

Incoord

Yta:

Ca 20 000 kvm nybyggnad och 5 000 kvm ombyggnad.

Total byggkostnad:

Ca 1 miljard kr (inkl. utrustning).

Styr- och övervakningssystem:

37 st BAS2 XL13 och
2 st BAS2 XE16-COM

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.