Vi presenterar tre certifierade Professional partners

Antalet färdiga certifierade Bastec-partners växer snabbt. Här presenterar vi kort tre av våra nya Professional partners. Vi bad dem svara på några frågor om relationen till Bastec och vårt system BAS2. Läs mer och se företagsinfo på deras respektive partnersida.

UPPDATERING: Sen nyheten skrevs har Etcon bytt namn till Alova.

Andreas Södling, på Etcon Fastighetsteknik AB i Årsta, Stockholm. Varför har ni valt BAS2 som en del i ert erbjudande av system för styrning och övervakning?

Etcon logga

Det är ett system som både vi och kunderna tycker fungerar väldigt bra. Det är sällan problem med hårdvaran, men de gånger det har varit det så har Bastec alltid varit tillmötesgående och hjälpt till att lösa problemet.

Det är väldigt enkelt att jobba med BAS2 och det finns flexibilitet i gränssnittet. Vill vi hålla nere kostnaden kan vi välja att inte ha en operatörspanel i apparatskåpet utan istället koppla upp anläggningen och bara låta kunden använda sin telefon eller surfplatta som operatörspanel, antingen via appen eller webgränssnittet.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Både vi och kunderna uppskattar att det är väldigt enkelt att göra förändringar i en befintlig anläggning utan att behöva göra driftstopp eller omladdningar. Utöver driftsäkerheten och enkelheten att hantera systemet så är det en stor fördel att inget är låst och vilken entreprenör som helst med kunskap och rätt inloggning kan gå in och jobba i en anläggning.

Både vi och kunderna uppskattar att det är väldigt enkelt att göra förändringar i en befintlig anläggning utan att behöva göra driftstopp eller omladdningar.

Teddy Östman, på Isoheat AB i Solna, Stockholm, varför valde ni att gå med i Bastecs partnerprogram?

Isoheat logo

Det kändes naturligt för oss när vi jobbat med BAS2 i så många år. Vi hoppas detta leder till ett fördjupat samarbete som både gynnar oss och Bastec. Samarbetet upplevs som gott, vi känner att gensvar ges på synpunkter och att vi aktivt är med och förbättrar produkten.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Enkelheten, att de själva med (ibland) viss vägledning kan ändra bilder etc. Inga fasta kostnader för licenser etc samt ej heller någon källkodshantering uppskattas också. Vi upplever att BAS2 i de flesta fall uppfyller de krav vi har på ett styr- och övervakningssystem för att kunna leverera vad våra kunder förväntar sig av oss.

Samarbetet upplevs som gott, vi känner att gensvar ges på synpunkter och att vi aktivt är med och förbättrar produkten.

Gustav Borg Wassén, på bemt AB i Malmö, varför valde ni att gå med i partnerprogrammet?

bemt logo

Med ett redan stort engagemang och tillit till BAS2, så ser vi partnerskapet som ett naturligt steg åt rätt riktning. Med partnerprogrammet vill vi höja ribban och kvalitetssäkra vårt arbete och utbud till våra kunder.

Vad tror du era kunder uppskattar mest med Bastec?

Att det känns ”greppbart” utan att vara en ”expert” själv och man vågar skapa en förståelse för styren över sin fastighet. BAS2 kan klara av allt från det lilla till det stora i fastighetstekniken. BAS2 levererar det som vi och våra kunder söker till sina fastigheter. Med BAS2 support och tillgänglighet blir arbetet smidigt och enkelt.

BAS2 levererar det som vi och våra kunder söker till sina fastigheter.

Läs mer om respektive partnerföretag här:

Bastec Professional partner Alova (f.d. Etcon fastighetsteknik)
Bastec Professional partner Isoheat
Bastec Professional partner bemt

Håll utkik efter fler presentationer av Bastecs nya partnerföretag.