Med BAS2 har hela byggnaden ”lugnats ner” och energikostnaderna sänkts rejält

Brevterminalen Kläppen

Den stora fastigheten Kläppen där brevterminalen är inhyst hade tidigare höga driftskostnader. Efter att BAS2 installerades 2008 har drifttekniker Roland Andersson på Riksbyggen kunnat ”lugna ner” hela anläggningen betydligt och därmed göra stora energibesparingar.

Tidigare gick ventilationen för fullt dygnet runt, nu regleras den av BAS2 till att vara fullt igång enbart när behovet finns. Därmed har energikostnaderna blivit betydligt lägre. En annan förbättring är att pumpvarvstalet nu regleras av BAS2 efter en utomhuskurva, vilket gör att den oftast kan ”lunka på” i 30-40 Hertz istället för 50. Även det ger stora energi- och kostnadsbesparingar.

Kläppen har ett omfattande ventilationssystem vilket gör valet av styr- och reglersystem extra viktigt. I fastigheten används tre stora kylmaskiner och 29 FTX-aggregat, varav fyra i själva brevsorteringshallen. Till det tillkommer ca tio cirkulationsaggregat samt frånluftsaggregat. Maxkapacitet för anläggningen är 300 000 m3 luft per timme. Bastec har installerat 17 st BAS2 XL13 och 6 st BAS2 XP 42 som styr och övervakar fastigheten.

Vid installationen 2008 var Bastecs projektingenjör nytänkande för tiden, hela larmlistan från kylmaskinerna skulle gå att se direkt i BAS2. Roland Andersson säger:

”Att se hela larmlistan från kylmaskinerna i BAS2 har varit mycket bra och gjort larmhanteringen både snabbare, smidigare och betydligt mer lättöverskådlig.”

Brevterminalen har kapacitet att ta emot 2,5 miljoner brev per dygn. I den stora sorteringshallen med automatiserade sorteringsmaskiner och högt i tak arbetar 750 anställda i treskift. Där alstras mycket värme, inte minst från all belysning, som kräver mycket ventilation. Nästa stora projekt bör enligt Roland Andersson bli att byta ut sorteringshallens 1 500 lysrörsarmaturer till mer energisnåla och lägga till styrfunktioner i BAS2 för när de ska tändas och släckas. Det skulle sänka energikostnaderna ännu mer.

Drifttekniker Roland Andersson rekommenderar BAS2 varmt och föredrar det framför andra större och kanske mer kända system.

”Jag har enbart gott att säga om BAS2! Allt från hur lättjobbat systemet är, till den snabba service vi får som kunder. Att BAS2 är ett system som det är enkelt att lägga till nya funktioner i uppskattar vi såklart mycket. BAS2 är dessutom byggt på ett modernt IT-tänk där kunden får alla rättigheter, utan att behöva betala extra eller krångla med licenser.”

BAS2 fungerar utmärkt i det dagliga arbetet med flödesbilder och larmhantering, tycker Roland Andersson.

”Hela systemet är enkelt, överskådligt och pedagogiskt uppbyggt. Det är bara att peka och klicka mellan byggnadens olika våningar, avdelningar, kylmaskiner och ventilationsaggregat, flödesbilderna är självförklarande. Till och med de som inte är insatta i systemet kan förstå sig på det. Det är dessutom skönt att arbeta i ett så rent och tydligt system, utan lull-lull och massor av färger i flödesbilderna.”

I byggnaden finns även stora ytor som hyrs ut för produktion och kontor med helt andra ventilationsbehov. I kontorslandskapet var det tidigare svårt att få rätt temperatur. Där sitter numera BAS2-styrda frekvensomriktare till fläktmotorerna som är varvtalsstyrda av utetemperaturen. Det ger ett jämnare luftflöde som upplevs behagligare i kontorslandskapet. En enkel åtgärd som ändå betyder mycket för inomhusklimat och energiåtgång.

Snabbfakta:

Projekt:

Installation av BAS2 i Brevterminalen Kläppen i Malmö.

Projekttid:

2008-2009 (samt nya funktioner tillagda senare enligt önskemål)

Fastighetsägare:

Acta

Drift:

Riksbyggen

Byggår:

1974-75, samt senare om- och tillbyggnader

Yta:

Totalt 48 000 kvm. Varav uthyrningsyta 44 000 kvm produktionslokaler och kontor.

Styr- och övervakningssystem:

17 st BAS2 XL13 och 6 st BAS2 XP 42

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.