Energikostnaderna övervakas med BAS2 i gymnasiets nya specialanpassade lokaler

Nya Malmö Latinskola

Nya Malmö Latin är Malmös modernaste gymnasieskola, trots att skolans äldsta delar är från 1800-talet. Den nya stora tillbyggnaden är specialanpassad för skolans starka estetiska inriktning. Här finns lokaler för medieproduktion, dans, teater och musik.

Till den stora, moderna utbyggnaden valde Stadsfastigheter i Malmö det lättanvända och energibesparande byggnadsautomationssystemet BAS2 från Bastec AB. Med BAS2 har alla de olika behoven kunnat tillgodoses vad gäller styr och övervakning av ventilation, värme och kyla.

BAS2 är ett öppet system och kommunicerar med stadsfastigheters överordnade SCADA/Citect.

Den nya byggnaden inrymmer bland annat en stor aula för 350 personer, TV-kontrollrum, radiostudio, ljudstudio, övnings- och undervisningslokaler för teater och musik, samt mer sedvanliga lokaler för utbildning, bibliotek, personal och administration. Här finns även skolrestaurang, matsal och cafeteria.

BAS2 styr sex konventionella ventilationsaggregat, radiatorer, golvvärme, samt diverse mindre fläktar i tillbyggnaden. Delar av kylan till köket styrs av BAS2 och värme från kylanläggningen återanvänds som värme i matsalen.

I aulan kontrolleras inte bara temperaturen utan även luftens kvalitet. Om CO2-halten skulle bli för dålig tas mer frisk luft in utifrån. Brandgasevakuering och pumpgrop styrs och övervakas också av BAS2, liksom energilarm som går om t.ex. en roterande värmeväxlare inte fungerar eller om ett värmebatteri läcker.

I aulan kan personalen enkelt reglera ventilationen själva. Ventilationen kan stängs av helt vid inspelningstillfällen, för att inte något ljud ska störa. Vid paus kan extra effektiv vädring väljas för att lokalen snabbt ska genomluftas.

Nya Malmö Latin invigdes vid skolstarten i januari 2014.

Snabbfakta:

Projekt:

Installation av BAS2 i utbyggnadsdelen av Nya Malmö Latin.

Projekttid:

2013

Fastighetsägare:

Stadsfastigheter i Malmö

Byggentreprenad och projektledare:

Nimab

Ventilationsentreprenör:

VEAB

VS-entreprenad:

Arildssons Rör

Yta:

Ca 5500 kvm

Styr- och övervakningssystem:

9 st. BAS2 XL13 som kommunicerar med SCADA/Citect

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.