Det öppna BAS2-systemet gav trygghet kombinerat med frihet och flexibilitet

BRF Malmöhus 23

BAS2 installerades i Riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus 23 under år 2013. Föreningens fyra höghus och femton låghus ligger i kvarteren Almvik och Madrigalen och består av totalt 590 lägenheter. Tidigare hade där suttit ett mer begränsat byggnadsautomationssystem som inte längre fungerade tillfredställande och behövde bytas ut.

Mathias Sivertsson var teknisk förvaltare på den dåvarande fastighetsförvaltaren Söderlindh & Jeppsson. Han var med om upphandlingen och installationen av det nya automationssystemet.

”Vi valde BAS2 därför att Bastec är en stor, känd aktör i branschen och för att vi visste att BAS2 är ett stabilt och tryggt system.”

Mathias fortsätter:

”BAS2-systemet är smidigt och enkelt att arbeta i. Det är till exempel bra att man kan rita om flödesbilder själv och byta namn på allt, som rubriker m.m, samt ändra i beskrivningar om så önskas.”

Mathias uppskattar särskilt systemets öppenhet och flexibilitet.

”En stor fördel jämfört med andra är att BAS2 är ett öppet system. BAS2 kan installeras av valfri entreprenör och man låser inte upp sig på någon specifik tillverkare, utan kan använda till exempel givare från valfri leverantör. Det ger en trygghet, händer något kan man snabbt och lätt åtgärda det. Förutom att vara ett öppet system, så är det också bra att BAS2 enkelt kan byggas ut vid behov i framtiden. Man låser inte in sig.”

Mathias Sivertsson, som idag är förvaltare på Riksbyggen, ser stora möjligheter för föreningen att med hjälp av de nya givarna, värmeväxlarna och energimätarna få god kontroll på sin energiförbrukning och därmed kunna sänka kostnaderna framöver.

För att styra och övervaka inomhusklimatet i BRF:en installerade Bastecs projektingenjör totalt sju BAS2-ducar. BAS2 XP42 i höghusens fyra undercentraler och BAS2 XE16-COM i låghusens tre undercentraler. Mathias Sivertsson avslutar:

”Installationen fungerade mycket smidigt, Bastecs projektingenjör fanns hela tiden tillgänglig och gav snabb support och service vad det än gällde. Det är en trygghet att veta att det bara är att ringa vid minsta fråga. Allt fungerar perfekt med BAS2.”

Snabbfakta:

Projekt:

Installation av BAS2 i flerbostadshusen i BRF Malmöhus 23, i kvarteren Almvik och Madrigalen i Malmö.

Projekttid:

2013

Fastighetsägare:

Riksbyggens BRF Malmöhus 23

Byggår:

1972

Yta:

Total bostadsyta ca 44 000 kvm fördelat på 590 lägenheter, samt 2 lokaler och 337 garageplatser

Styr- och övervakningssystem:

4 st BAS2 XP42
3 st BAS2 XE16-COM

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.