Högsta certificeringspoäng för miljö- och hållbarhet i geoenergiuppvärmd byggnad

Masttorget 6 i Masthusen

Masthusområdet är Nordens första hållbarhetscertifierade stadsdel enligt systemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Asessment Method). Först ut i det nya området är Masttorget 6 i kvarteret Masthusen 11, ett kontorshus i sex våningar med butiker i bottenplan.

I Masttorget 6 används geoenergisystem för värme, kyla och varmvatten. Tjugofyra energibrunnar har borrats ner till 250 meters djup av geoenergientreprenören Malmberg. Geoenergi använder vinterns kyla för att svalka på sommaren och sommarens hetta lagras för att värma vintertid. Den tillhörande stora kyl/värmeundercentralen styrs och övervakas av BAS2.

Anläggningen har skräddarsytts av Bastecs projektingenjörer utifrån Malmbergs önskemål. Bland annat stegar BAS2 in kompressorerna med frånslagsfördröjning och kapacitetsstyr parpumparna vid borrhålet.

BAS2 styr en värmepump, två kylvärmepumpar, en kylmedelskylare och matar en elpanna. Bastec har även installerat ca tolv cirkulationspumpar och ett flertal elmätare och energimängdsmätare i fastigheten. Anläggningen har värmeeffekt 330 kW, kyleffekt på 420 kW och varmvatten 50 kW.

Erik Everbring från geoenergientreprenören Malmberg är väldigt nöjd med BAS2.

”Det är ett lättanvänt system med bra möjligheter för rätt applikation. Bastec har kompetent personal med rätt inställning. Tack vare ett bra samarbete mellan Malmberg och Bastec har vi kunnat få en otroligt effektiv anläggning med medel COP på ca 6 (!) för värme och kyla”, berättar Erik Everbring.

Masttorget 6 invigdes 2014 och har certifierats enligt ”BREEAM Commercial”, vilket bland annat innebär att byggnaden själv ska producera sin energi. Masttorget 6 nådde den högsta nivån ”Excellent”, med högst poäng som hittills tilldelats ett projekt i Sverige.

Snabbfakta:

Projekt:

Installation av BAS2 i samband med byggandet av det energisnåla kontorshuset Masttorget 6.

Projekttid:

2013-2014

Byggherre:

Diligentia (nuvarande Skandia Fastigheter)

Totalentreprenad:

Veidekke

Geoenergientreprenör:

Malmberg

Yta:

6 000 kvm kontor och 1800 kvm butiker

Totalkostnad:

Ca 110 milj. kr.

Styr- och övervakningssystem:

Två BAS2 XL13, anslutna till Netavents åtta ducar.

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.