Flygplatsen bytte till BAS2 och sänkte energiförbrukningen och kostnaderna rejält!

Malmö Airport Sturup

Under de senaste åren har Swedavia bytt ut hela systemet för fastighetsautomation på Malmö Airport till BAS2. Arbetet inleddes 2009 när ett styrsystem för tappvarmvattenreglering skulle installeras. Swedavia var inte nöjda med det befintliga systemet och valde istället BAS2. Året därpå installerades det även i brandstationen och därefter togs beslutet att byta till det lättanvända och effektiva BAS2-systemet i hela anläggningen.
Idag finns ca 45 BAS2-ducar installerade på Malmö Airport, ett arbete som framför allt har skett under 2012-13 och fortfarande pågår. Därmed har Swedavia fått ett flexibelt system som de enkelt kan justera själva, samtidigt som energiförbrukningen har minskat kraftigt och inomhusklimatet blivit väsentligt bättre.

Malmö Airport är en stor, komplex anläggning med en blandning av nya och äldre delar och olika verksamheter. Allt har nu optimerats noga och Swedavia har i nära samarbete med Bastecs projektingenjörer genomfört många energi- och kostnadsbesparande åtgärder. Ben Brunström, arbetsledare och VVS-koordinator på Swedavia, är oerhört nöjd.

”Nu fungerar det avsevärt mycket bättre än tidigare. Förbrukningen av värme och kyla har sjunkit rejält på grund av bättre kontroll. BAS2 är enkelt och smidigt att arbeta med. Allt är serverat utan krusiduller och vi kan göra väldigt mycket själva när det gäller att finslipa systemet. Vi har fått bättre kontroll och högre driftsäkerhet, men viktigast är att elförbrukningen har sjunkit rejält sedan 2009!” säger Ben Brunström.

Idag styr BAS2 terminalbyggnad, flygledartorn, parkeringshus, tre kylundercentraler, brandstation och fordonsgarage. Förutom traditionella ventilationssystem styrs tappvarmvatten, hetvatten, golvvärme och radiatorer. Efter ombyggnation av vattenverket styr BAS2 även tre tryckhållningspumpar och inkommande kallvattenreglering för kallvattenförsörjning av hela flygplatsen.

En genomgång av samtliga givare och ställdon för att minska onödig energiförbrukning har gjorts och Bastec har installerat ett flertal frekvensomformare för tryckreglering och forceringsfunktioner. I system med kylreglering är det idag utekompenserad frånluftsreglering med min- och maxbegränsning på tilluftstemperaturen för att hålla behagligare rumstemperatur.

Datainsamling av energimätare via puls är idag ersatt med M-Bus-kommunikation. Luftkvalitetsgivare har installerats och vid behov körs returluft i ventilationen för att undvika flygavgaser i byggnaderna vid höga luftföroreningar utomhus. Centralt brandlarm är kopplat till BAS2 och kan stoppa all ventilation i hela terminalbyggnaden. I entrén finns numera en miljöbrytare som också kan stoppa all ventilation vid behov.

Några exempel på nya energibesparande åtgärder som styrs av BAS2 är t.ex. minskad ventilation i brandbilsgaraget i normalfallet, men som forceras vid hög CO/CO2 samt vid portöppning. ”Det handlar om mycket energi som förr blåste rakt ut till ingen nytta”, säger Ben Brunström. I flygledartornet har börvärdesomställare bytts ut för mer exakt reglering av kyla och värme och i kaféet styr BAS2 så att ventilationen är behovsanpassad utifrån när verksamhet pågår.

BAS2-systemet är 3G-uppkopplat så att användare kan koppla upp sig fortare via surfplatta eller PC, både från arbetsplatsen och hemifrån. Därmed kan också support från Bastec ges snabbt, även på distans.

Ben Brunström är mycket nöjd med Bastec som systemleverantör.

”Vi har ett nära och positivt samarbete med projektingenjörerna och supporten är suverän. De har hjälp oss förverkliga många energibesparande åtgärder och därmed sparar vi oerhört mycket pengar.”

Snabbfakta:

Projekt:

Byte av automationssystem till BAS2 och en total genomgång av värme-, ventilations- och kylsystem.

Projekttid:

2009- (pågående)

Fastighetsägare och drift:

Swedavia

Byggår:

1972 samt senare om- och tillbyggnader

Yta:

Ca 45 000 kvm fördelat på hangarer, terminalbyggnad, säkerhetsutrymmen, flygledartorn, kontor, restauranger och kaféer, butiksytor, brandkår, fordonsgarage, parkeringshus, reservoar, m.m.

Styr- och övervakningssystem:

Hittills är ca 32 BAS2 XL13 installerade, samt sju XE16-COM och ett par XP42. Fler ducar kommer att installeras.

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.