Svenska kyrkans besökscentrum vid Lunds domkyrka styrs och övervakas av BAS2

Domkyrkoforum i Lund

BAS2-systemet hjälper till med att styra inomhusklimatet i Lunds nya turistmål. Domkyrkoforum är ett besökscentrum för Svenska kyrkan och välkomnar Lunds domkyrkas 700 000 årliga besökare. Domkyrkoforum ritad av arkitekten Carmen Izquierdo är på 2 500 kvm och har kostat omkring 45 miljoner kronor att bygga.

BAS2-systemet styr all värme i byggnaden, bland annat golvvärme, fläktkonvektorer i entréer, markvärme för snösmältning och samtliga radiatorkretsar. Den betydligt äldre fastigheten Arkenhuset ingår också i Domkyrkoforum. De gamla radiatorerna där styrs från shuntgrupper i den nya delen.

Domkyrkoforum styrs av tre ducar, en BAS2 XL13 och två BAS2 XE16-COM med modbus IO-moduler. För ventilationen står ett Swegon Gold ventilationsaggregat. VAV-system från Lindinvent styr klimatet på rumsnivå. Med hjälp av det kan temperatur, luftflöde och närvaroindikering avläsas av BAS2 och temperaturbörvärden ställas. Tre rum med fläktkonventorer styrs med hjälp av rumsregleringar från Zone Control. Samtliga av dessa system kommuniceras via Modbus.

BAS2 styr även vädringsfönster via villkor från vindgivare, nederbördsgivare och utetemperaturgivare. Ytter- och entrébelysningar styrs via skymningsrelä och tidkanal i BAS2.
Mats Persson är Lunds domkyrkokamrerare:

”BAS2 fungerar bra i den verksamhet som Domkyrkoforum har. Det dagliga arbetet flyter på enkelt med flödesbilder som kan avläsas i persondatorn via 3G-modem och larm skickas till både dator och telefon. Vi uppskattar att Bastecs projektingenjör är lyhörd och ställer upp närhelst vi behöver hjälp.”

Domkyrkoforum invigdes 1:a advent 2011 och belönades ett år senare för sin arkitektur med både Region Skånes arkitekturpris och Kasper Salinpriset, Sveriges finaste arkitekturpris.

Snabbfakta:

Projekt:

Installation av BAS2 vid byggnationen av Domkyrkoforum, Lund

Projekttid:

2010-2011

Byggherre

Lunds Domkyrka

Samordnad generalentreprenad:

WSP Management

CM-entreprenör:

Projektstyrningsgruppen PSG

Ventilationsentreprenör:

VEAB

Yta:

2 500 kvm, varav 1 600 kvm nybyggnad och 1 000 kvm ombyggnad.

Totalkostnad, nybyggnation:

Ca 45 Mkr.

Styr- och övervakningssystem:

1 BAS2 XL13 och
2 BAS2 XE16-COM

Våra egna referenser (Skåne)

Bastec-partners och återförsäljare utför installationer med vårt BAS2-system över hela landet. I Skåne genomför vi även egna entreprenad-projekt. Här är några av våra referens-exempel.

SE ALLA REFERENSER

Samtliga uppgifter med reservation för ev fel och framtida förändringar.