Bastecs systeminstallatörer i Sverige

Sverigekarta styr och regler fastighetsautomation byggnadsautomation

Bastec har ett mycket gott samarbete med cirka hundra återförsäljare och entreprenörer över hela Sverige som säljer och installerar Bastec-system.

Styrentreprenader med Bastec

Vi hjälper dig gärna att få kontakt med en lokal systeminstallatör. Ring till oss på 010-330 80 00, eller skicka e-post till: info@bastec.se

I Malmöregionen genomför Bastec även egna styrentreprenader.

NYTT! Certifierade Bastec-partners

Under våren 2021 har vi lanserat ett nytt partnerprogram som förenklar valet av systeminstallatör och säkerställer att installationen av ditt Bastec-system blir högkvalitativ, hållbar och optimerad. Se Partners

Vill ert företag också börja arbeta med BAS2 från Bastec?

Kontakta oss om ni är intresserade av att sälja och installera system från Bastec. Vi välkomnar alltid fler återförsäljare och partners.